Norsk jord- og halmbyggeforening

Byggeteknikker basert på  naturmaterialer som halm, jord og leire

Det er mange gode grunner for å bygge med naturlige materialer, som halm og leire. Les mer om hvorfor, hvordan og få en oversikt over de 80 halmbyggene i Norge.

Les mer


Halm er et fantastisk byggemateriale, som ofte ligger ubrukt igjen på åkrene. Les mer og egenskaper, teknikker og bruksområder. 

Les mer

 

Leire er et naturmateriale, som har vært foretrukket som byggemateriale over hele verden i mange årtusen. Blåleire finnes så å si over hele Norge. Les mer om egenskaper, teknikker og bruksområder.

Les mer

Bli medlem eller meld deg på nyhetsbrevet

NJH trenger betalende medlemmer for å kunne drive foreningen. Medlemsavgiften brukes til å opprettholde hjemmesiden og arrangere kurs og foredrag. De siste 10 årene har kontingenten vært uforandret på kr 250 per person. Det blir ikke sendt ut fakturaer eller lignende, kun en oppfordring i nyhetsbrevet.

Bulletin/bli medlem