Norsk jord- og halmbyggeforening

Egenskaper

Halm som byggemateriale har mange gode egenskaper, og noen vanskelige sider. 

Les mer

Teknikker

  • Selvbærende 
  • Ikke-selvbærende
  • Bigbales

Les mer

Bruksområder

  • Boliger
  • Låver
  • Uthus

Les mer