Norsk jord- og halmbyggeforening
  • Lokale naturlige materialer
  • CO2 nøytral
  • Gir et godt inneklima
  • Mulighet for egeninnsats

Les mer


  • Byggeforskrifter og loven
  • Planlegging
  • Søknadsprosess
  • Bygging

En miniveileder for halmbyggere.

Les mer

Det har blitt bygd over 80 forskjellige halmbygg i Norge. Se hvor de er, når de ble bygd og klikk deg videre til mer informasjon.

Les mer