Norsk jord- og halmbyggeforening

Oversikt over norske halmbygg

I denne oversikten finner du alle halmbygg i Norge som er meldt  til NJH. Vet du om et bygg som ikke står på oversikten, vennligst si i fra. Vi har prøvd å finne riktige opplysninger om hvert bygg, men hvis det ikke stemmer, får vi gjerne beskjed.

Oversikt over norsk halmbygg (PDF 324 kB)