Norsk jord- og halmbyggeforening

NJH sender ut nyhetsbrev når det er noe å melde. Små nyheter legges ut på facebooksiden vår. Der kan du også stille spørsmål eller legge ut informasjon om egne halm- eller leireprosjekter.

Stoff til nyhetsbrevet kan sendes til post(a)halmhus.no