Norsk jord- og halmbyggeforening

NJH har et styre, som velges hvert år på årsmøtet. Det er bestandig behov for nye styremedlemmer som har lyst og tid til å gjøre en innsats. Vennligst ta kontakt hvis du har muligheter til å bidra.


Styret består av:

  • Knut Hjelleset - konst. leder
  • Vidar Vik
  • Sascha Bøhme - kasserer
  • Finn Østmo
  • Carsten Lüdemann
  • Olga Georgakopoulou 
  • Olaf Peters

Hjemmeside og nyhetsbrev: Gertruud Kunst